Your cart is empty.


Skype จำหน่ายแพคเก็จโทรสไคป์ เติมเครดิตสไคป์: ราคาแพคเก็จ ชื่อแพคเก็จ ราคา (บาท) 1เดือน 3เดือน 12เดือน Skype เหมาทั่วโลก 650 1900 6,590 เหมาทั่วโลก + Office 365 Personal 800  2,300 8,123 Skype เหมาไทย 400นาที 300 900 3,600 เหมาไทย 400…


บริการ ซื้อขายแลกเปลี่ยน-โอนจ่าย BitCoin รอการอัพเดทข้อมูล...


Skype แพคเก็จโทรเหมาจ่ายทั่วโลก: »ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในพื้นที่ 60ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้ - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ Canada, China, Guam, Hong Kong…แลกจากบัตรเงินสด อัตราการนำเข้าบัตรเงินสด ราคาบัตร ยอดรับ 20 15 50 37 90 67 100 78 150 117 300 243 500 405 1,000 810 ขั้นตอนการนำเข้า-แลก-โอน เข้าใช้งานระบบสมาชิก เติมรหัสบัตร เข้า กระเป๋าคอยน์ (เมนูด้านบน ผลิตภัณฑ์>บัตรเงินสด>แจ้งรหัสบัตรเติมคอยน์) รอการตรวจสอบภายใน24ชม., มีแจ้งเตือนเมื่อแล้วเสร็จ (ทางเมล+ข้อความ+ยอดคอยน์จะเพิ่ม) แลกคอยน์เข้าบัญชีธนาคาร…


โปรแกรม MS Office 1.MS Office 365 Personal (แบบใช้ส่วนตัว) 2.MS Office 365 Home (ใช้แบบครอบครัวได้5คน) MS Office 365 Personal: โปรแกรมสำหรับใช้ส่วนตัวคนเดียว แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป: Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook รวมถึง Access…โปรแกรม MS Office 1.MS Office 365 Personal (แบบใช้ส่วนตัว) 2.MS Office 365 Home (ใช้แบบครอบครัวได้5คน) MS Office 365 Personal: โปรแกรมสำหรับใช้ส่วนตัวคนเดียว แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป: Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook รวมถึง Access…


Skype แพคเก็จโทรเหมาไทย 400นาที:  ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โทรไปไทยได้ - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype โทรได้นาน 400นาที ระยะเวลาใช้งาน 1เดือน (30วัน) ก่อนครบ 30วัน ไม่สามารถซื้อแพคเก็จเดิมเพิ่มได้อีก (กรณีจำนวนนาทีหมดก่อน 30วัน)…Skype Credit โทรได้ทั่วโลก: »ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) คำเตือน: ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้ เช่น 1144 1177 หรือ 1900 สินค้าไม่เหมาะกับการนำไปใช้ติดต่อในเรื่องเร่งด่วน สินค้าต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ; คุณภาพของอินเตอร์เน็ต และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทางมีผลต่อความชัดเจนของการโทร อาจจะโทรติดยาก หรือ หลุดบ่อย…


บริการเติมเงินเข้าบัญชี PayPal อัตราค่าบริการ โอนเงินเข้าบัญชีPayPal ยอดโอน (สกุลบาท) ค่าบริการ (บาท/คอยน์) ต่ำกว่า 500 50 500 - 999 75 1,000 - 2,499 100 2,500 - 4,999 125 5,000 - 9,999 150 10,000 - 24,999…