Your cart is empty.


ดีที่สุดสำหรับครอบครัว โปรแกรม Office สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 ราย แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป: Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น ติดตั้งบนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่องคำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบปฏิบัติการ ใช้บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่อง และโทรศัพท์สูงสุด…


Line Stickers ทุกรูปแบบ ซื้อใช้เองหรือส่งให้ใครก็ได้ สั่งซื้อได้ในหน้าแบบฟอร์มสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ (เมนูด้านบน: เมนูผลิตภัณฑ์/ไลน์/ซื้อสติ๊กเกอร์) ราคา ราคาในไลน์ (เหรียญ) ราคาขาย (บาท) 50 เหรียญ 35 บาท 100 เหรียญ 70 บาท ขั้นตอนการสั่งซื้อ เติมเครดิตในกระเป๋าสมาชิกให้เพียงพอกับค่าสติ๊กเกอร์ เปิดเมนู (ด้านบน) เลือก ผลิตภัณฑ์>ไลน์ ที่แบบฟอร์ม กรอก Line id,…Skype Credit โทรได้ทั่วโลก: »ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) คำเตือน: ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้ เช่น 1144 1177 หรือ 1900 สินค้าไม่เหมาะกับการนำไปใช้ติดต่อในเรื่องเร่งด่วน สินค้าต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ; คุณภาพของอินเตอร์เน็ต และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทางมีผลต่อความชัดเจนของการโทร อาจจะโทรติดยาก หรือ หลุดบ่อย…


แลกบัตรเงินสดโอนเข้าบัญชี อัตราการนำเข้าบัตรเงินสด ราคาบัตร ยอดรับ 50 37 100 75 300 225 500 375 1,000 750 ขั้นตอนการนำเข้า-แลก-โอน เข้าใช้งานระบบสมาชิก เติมรหัสบัตร เข้า กระเป๋าคอยน์ รอการตรวจสอบภายใน24ชม., มีแจ้งเตือนเมื่อแล้วเสร็จ แลกคอยน์เข้าบัญชีธนาคาร รอการทำรายการภายใน24ชม., มีแจ้งเตือนเมื่อแล้วเสร็จ * การโอนคอยน์ไปบัญชีธนาคาร มีค่าธรรมเนียมตามยอดคือ 1-20,000 = 25 และ…


ดีที่สุดสำหรับโปรแกรม Office แบบใช้คนเดียว แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป: Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น ติดตั้งบนพีซีหรือ Mac สูงสุด 1 เครื่อง ปรับใช้บนแท็บเล็ตสูงสุด 1 เครื่อง และโทรศัพท์สูงสุด 1 เครื่อง ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ…


แลกจากบัตรเงินสด อัตราการนำเข้าบัตรเงินสด ราคาบัตร ยอดรับ 20 15 50 37 90 67 100 78 150 117 300 243 500 405 1,000 810 ขั้นตอนการนำเข้า-แลก-โอน เข้าใช้งานระบบสมาชิก เติมรหัสบัตร เข้า กระเป๋าคอยน์ (เมนูด้านบน ผลิตภัณฑ์>บัตรเงินสด>แจ้งรหัสบัตรเติมคอยน์) รอการตรวจสอบภายใน24ชม., มีแจ้งเตือนเมื่อแล้วเสร็จ (ทางเมล+ข้อความ+ยอดคอยน์จะเพิ่ม) แลกคอยน์เข้าบัญชีธนาคาร…


Skype แพคเก็จโทรเหมาจ่ายทั่วโลก: »ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในพื้นที่ 60ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้ - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ Canada, China, Guam, Hong Kong…Skype แพคเก็จโทรเหมาไทย 400นาที: ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในประเทศไทย - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype โทรได้นาน 400นาที ระยะเวลาใช้งาน 1เดือน (30วัน) ก่อนครบ 30วัน ไม่สามารถซื้อแพคเก็จเดิมเพิ่มได้อีก (กรณีจำนวนนาทีหมดก่อน 30วัน) จำนวนนาทีที่เหลือ…Skype แพคเก็จโทรเหมาจ่ายทั่วโลก + MS Office 365 Personal: ใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในพื้นที่ 60ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้ -» ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype -» ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) -» ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น -» สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ…