SKYPE เหมาทั่วโลก

Skype แพคเก็จโทรเหมาจ่ายทั่วโลก:

»ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในพื้นที่ 60ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้
– ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype
– ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ)
– ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น
– สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ Canada, China, Guam, Hong Kong S.A.R., Puerto Rico, Singapore, Thailand, United States ส่วนประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะสามารถโทรไปหาได้เฉพาะเบอร์บ้าน
»โทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ละครั้งโทรได้นาน 2ชม./ครั้ง เมื่อครบเวลาแล้วสัญญาณจะถูกตัด (โปรดอ่าน นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม เพิ่มเติม)
»ใช้โทรไปหาเบอร์ปลายทางได้สูงสุดวันละ 50เบอร์ที่แตกต่างกัน


คำเตือน:

  • ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้ เช่น 1144 1177 หรือ 1900
    สินค้าไม่เหมาะกับการนำไปใช้ติดต่อในเรื่องเร่งด่วน
  • สินค้าต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ; คุณภาพของอินเตอร์เน็ต และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทางมีผลต่อความชัดเจนของการโทร
  • อาจจะโทรติดยาก หรือ หลุดบ่อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน และระดับสัญญาณมือถือของเบอร์ปลายทาง, ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น 18.00 – 22.00น. อาจจะโทรได้นานครั้งละ 15 – 30นาที (ระบบจะตัดสาย หากต้องการคุยต่อให้กดโทรใหม่)

ระยะเวลาส่งมอบ: ภายใน 24ชม.

การสั่งซื้อ: โปรดสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มที่เมนูผลิตภัณฑ์ (ด้านบน) หรือ คลิกที่นี่ เท่านั้น, ขออภัยสินค้านี้ไม่สามารถซื้อผ่านระบบตะกร้า


ลิงค์หน้าเว็บนี้

You must log in and be a buyer of this download to submit a review.

Leave a Reply

650.00 THB – 6,590.00 THB