ดีที่สุดสำหรับครอบครัว โปรแกรม Office สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 ราย แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป: Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น ติดตั้งบนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่องคำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบปฏิบัติการ ใช้บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่อง และโทรศัพท์สูงสุด…


Skype แพคเก็จโทรเหมาไทย 400นาที: ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในประเทศไทย - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype โทรได้นาน 400นาที ระยะเวลาใช้งาน 1เดือน (30วัน) ก่อนครบ 30วัน ไม่สามารถซื้อแพคเก็จเดิมเพิ่มได้อีก (กรณีจำนวนนาทีหมดก่อน 30วัน) จำนวนนาทีที่เหลือ…Skype แพคเก็จโทรเหมาจ่ายทั่วโลก: »ผู้ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์มือถือ ในพื้นที่ 60ประเทศ ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้ - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น (ติดตั้งในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่รองรับ) - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องอยู่ในพื้นที่ 60ประเทศรายชื่อในแพคเก็จนี้เท่านั้น - สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ เพียง 8ประเทศ คือ Canada, China, Guam, Hong Kong…