, 08-40911049, 08-90008449 admin@dmarket.asia
ลดราคาท้าฝน50%! ไปช็อปตอนนี้เลย

Mini Cart

ซื้อสินค้าต่างประเทศ ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ อย่างไร
  • สินค้าจากต่างประเทศ เมื่อนำเข้ามาในประเทศ โดยปกติต้องเสียภาษีศุลกากรขาเข้า เป็นนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐ นอกจากจะมีข้อยกเว้น.
  • ไม่ว่าจะหิ้วเข้ามา หรือ สั่งซื้อออนไลน์ หรือนำเข้ามาโดยวิธีใดก็ต้องเสียภาษีทั้งหมด นอกจากจะมีข้อยกเว้น.

อ่านต่อ “ซื้อของตปท.เสียภาษี?”

อ่านต่อ

เนื้อหาแบบย่อ สั้นๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้า วัสดุ และเส้นใย เพื่อให้มือใหม่ที่สนใจซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มออนไลน์  ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้น ช่วยให้ง่ายต่อการอ่านรายละเอียดสินค้า นำไปใช้เปรียบเทียบสินค้าได้ ประกอบการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ … เพราะการซื้อออนไลน์นั้นเราไม่ได้สัมผัส ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเนื้อผ้าที่ขายนั้นเป็นแบบไหน จะได้ซื้อไม่ผิด. อ่านต่อ “เนื้อผ้า-วัสดุ-เส้นใย”

อ่านต่อ

รูปทรงเพชร (Diamond Shape) คือ ลักษณะรูปร่างของเม็ดเพชรตามที่เห็น เช่น เครื่องประดับแหวน จี้ ต่างหู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพชรดิบ หรือก้อนผลึกที่ร้านผู้ผลิตจะสามารถจัดหามาทำให้เป็นรูปร่างตามที่ผู้ใช้ต้องการให้คุ้มค่ามากที่สุด, ความคุ้มค่าในที่นี้หมายถึง การตัดผลึกเพชรดิบที่มีอยู่ให้เสียเนื้อเพชรให้น้อยที่สุด ซึ่งผลึกบางอันอาจจะไม่สามารถนำมาทำให้เป็นรูปทรงบางทรง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านขนาด หรือตำหนิ หรือความคุ้มค่า. อ่านต่อ “รูปทรงกับการเจียระไนเพชร”

อ่านต่อ

หลักการเลือกเพชร การซื้อเพชร วิธีการดูเพชร ด้วยหลัก 4C’s

C แต่ละตัว มีลักษณะที่เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเกรดของเพชร: Cut Color Clarity Carat
สามารถใช้หลักการนี้ได้กับทั้งเพชรแท้ เพชรสังเคราะห์ และอัญมณีอื่นๆได้ อ่านต่อ “หลักการเลือกเพชร”

อ่านต่อ