กล้อง และ เลนส์ ใช้แบบไหนดีให้เหมาะกับตัวเรา

Camera & Lens

กล้องถ่ายรูปดิจิตอลในปัจจุบันที่นิยมใช้ มีดังนี้

แบ่งตามเลนส์กล้อง 2 แบบ คือ

 1. กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้:
  • กล้อง DSLR: มีกระจกสะท้อนภาพ
  • กล้อง Mirrorless: ไม่มีกระจกสะท้อนภาพ
 2. กล้องเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้:
  • กล้องคอมแพค
  • กล้องเหมือนDSLR (DSLR-Like) ปรับตั้งค่าได้เหมือนDSLR แต่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้

กล้อง Mirrorless แบ่งตามขนาดเซ็นเซอร์รับภาพ

 1. Full frame
 2. APS-C
 3. Micro 4/3

เลนส์กล้อง แบ่งตามการใช้งาน ดังนี้

 1. เลนส์มาตรฐาน (Normal Lens)
 2. เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens)
 3. เลนส์มาโคร (Macro Lens)
 4. เลนส์เทเล (Telephoto Lens)

แบ่งตามความยาวโฟกัส ดังนี้

 1. เลนส์ซูม: เปลี่ยนความยาวโฟกัสได้ตามช่วงของเลนส์ที่ใช้งานอยู่ เช่น 70-200 mm สามารถเปลี่ยนระยะได้ตั้งแต่ 70 ถึง 200
 2. เลนส์ฟิกซ์ หรือ เลนส์ไพรม์: เปลี่ยนความยาวโฟกัสไม่ได้, ระยะโฟกัสจะใช้ตามเลนส์ ถ้าต้องการเปลี่ยนระยะ ต้องเปลี่ยนเลนส์ เช่น เลนส์ 50 mm