08-90008449 เวลา 13.00 -18.00 เว้นวันหยุด
Line : @dmar
สมาชิกรีวิวสินค้า+เยี่ยมเว็บรับเครดิต! สมัครสมาชิกที่นี่

ตะกร้าสินค้า

Terms & Conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนจะดำเนินการต่อ

ยินดีต้อนรับสู่ www.dmarket.asia ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ อธิบายถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณที่ dmarket.asia หรือ https://dmarket.asia  หรือ www.dmarket.asia คำแถลงนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ (เรียกว่า “คุณ”, “สมาชิก”, “ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้” ต่อไปนี้) และ www.dmarket.asia (เรียกว่า “เรา”, “เว็บไซต์”, “ไซต์”, “DMarket Asia”) โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา

ข้อตกลงการใช้

  • การเข้าถึง การเรียกดู หรือการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ คุณจะถูกห้ามใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  • ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเป้าหมายหลักสำหรับผู้ใหญ่ หากคุณเป็นผู้เยาว์โปรดรับรองว่าคุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย

1. เงื่อนไขข้อตกลง

1.1 ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการเข้าถึง และการใช้งานของเว็บไซต์ หรือบริการที่ใช้ คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้เว็บไซต์หรือบริการ

1.2 คุณยินยอมที่จะใช้ไซต์ หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ของคุณเองเท่านั้น คุณยอมรับว่า

(ก) คุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ใหม่ ขาย แจกจ่าย หรือขายต่อ บริการใด ๆ หรือข้อมูลรูปภาพกราฟิก วีดีโอ คลิปเสียง ไดเรกทอรีไฟล์ฐานข้อมูล หรือรายชื่อ ฯลฯ (“เนื้อหาเว็บไซต์”) และ

(ข) คุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดาวน์โหลด คอมไพล์ หรือใช้เนื้อหาไซต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับ DMarket Asia หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาไซต์ การรวบรวมเนื้อหาจากไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมโดยตรง หรือโดยอ้อม การรวบรวมฐานข้อมูล หรือไดเรกทอรี (ไม่ว่าจะผ่านหุ่นยนต์สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการด้วยตนเอง) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DMarket Asia ห้ามใช้เนื้อหาใด ๆ บนไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

1.3 คุณต้องอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ DMarket Asia ซึ่งกำหนดความคุ้มครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ DMarket Asia และ เว็บไซต์ในเครือของเรา คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณตามข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.4 API ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม: DMarket Asia อาจทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ในรูปแบบของลิงก์ คำ แบนเนอร์ ช่อง หรืออื่น ๆ ) API หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม คุณได้รับคำเตือนในการอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนใช้งานเว็บไซต์ คุณรับทราบว่า DMarket Asia ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

1.5 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายของ DMarket Asia และ / หรือผู้ใช้คนอื่น หรือเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.6 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้ระบบความคิดเห็นของ DMarket Asia ไม่สมบูรณ์ เช่น เผยแพร่ผลตอบรับที่ดีสำหรับตัวคุณเองโดยใช้ ID สมาชิกอื่น หรือผ่านทางบุคคลที่สาม หรือโดยการเผยแพร่ความคิดเห็นในเชิงลบที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้ใช้รายอื่น

2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ (User)

2.1 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อใช้บริการบางอย่าง ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก DMarket Asia, ผู้ใช้ 1คนสามารถลงทะเบียนได้ 1บัญชีผู้ใช้ DMarket Asia อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้หาก DMarket Asia มีเหตุผลที่จะสงสัยว่า User ได้ลงทะเบียนหรือควบคุมบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป นอกจากนี้ DMarket Asia อาจปฏิเสธคำขอลงทะเบียนด้วยเหตุผลใดก็ได้

2.2 เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ DMarket Asia จะกำหนดบัญชีผู้ใช้และออก ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน (ซึ่งผู้ใช้กำหนดขึ้นในขั้นตอนที่ลงทะเบียน) ผู้ใช้ต้องยืนยันบัญชีอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน สำหรับใช้ติดต่อกับ DMarket Asia, เมื่อกลายเป็นผู้ใช้ DMarket Asia คุณยินยอมให้อนุญาต DMarket Asia เก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว.

2.3 ผู้ใช้แต่ละคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ผู้ใช้ไม่สามารถแชร์ มอบหมาย หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นที่อยู่นอกองค์กรธุรกิจของผู้ใช้สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ ID หรือรหัสผ่านของคุณได้ ผู้ใช้ตกลงที่จะแจ้งให้ DMarket Asia ทราบทันทีหากคุณทราบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 ผู้ใช้ตกลงว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์ข้อมูลของ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ คลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงเพิ่มเติม หรือกฎการสมัครสมาชิก หรือการชำระเงินค่าบริการใด ๆ การส่งอีเมลโดยใช้บัญชีอีเมล) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใช้

2.5 ผู้ใช้ยอมรับว่าการแชร์บัญชีของคุณกับบุคคลอื่น หรือการอนุญาตให้มีผู้ใช้หลายคนใช้บัญชีของคุณ (เรียกรวมกันว่า “การใช้งานหลายรายการ”) อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ DMarket Asia หรือผู้ใช้งานอื่นของไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ DMarket Asia หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหาย และผู้แทนจากการสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีของคุณเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้ตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีของคุณหลายคน หรือผู้ใช้ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณได้ DMarket Asia จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว และมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้

2.6 ผู้ใช้รับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนบัญชี DMarket Asia ของคุณถูกต้อง เที่ยงตรง ถูกกฎหมาย และเป็นของข้อมูลคุณเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้กับ DMarket Asia แต่ DMarket Asia จะไม่รับผิดชอบและจะไม่ให้ค่าชดเชยใด ๆ สำหรับกรณีใด ๆ จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

2.7 ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้เฉพาะก่อนสถานะ “กำลังดำเนินการ” เท่านั้น โดยยกเลิกที่รายการสั่งซื้อโดยตรง DMarket Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากพบความผิดปกติของรายการสั่งซื้อ โดยแจ้งให้ทราบในบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อสถานะคำสั่งซื้อ ตั้งแต่สถานะ กำลังดำเนินการ ปรากฎขึ้นในรายการคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้, เมื่อได้รับสินค้าแล้ว นโยบายการคืนสินค้า จะมีผลบังคับใช้

2.8 ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่า DMarket Asia มีสิทธิ์ที่จะระงับชั่วคราว หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลาตามความต้องการทางธุรกิจของตัวเอง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกรณีเช่นละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DMarket Asia ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ และความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่ไม่สมควรต่อภาพลักษณ์ของ DMarket Asia)

2.9 หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราโปรดส่งอีเมลถึงเราโดยตรงที่เมนู ติดต่อเรา. อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะดูแล และรับมือกับปัญหา หรือข้อกังวลต่าง ๆ ของคุณเสมอ ดังนั้นโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเมื่อคุณพบปัญหาในการใช้งาน

3. การยอมรับข้อกำหนดในการสั่งซื้อ

3.1 โปรดทราบว่าอาจมีคำสั่งซื้อบางกรณีที่เราไม่สามารถยอมรับได้ และต้องยกเลิก, DMarket Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บางสถานการณ์ที่อาจทำให้คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกรวมถึงข้อ จำกัด เกี่ยวกับปริมาณที่สามารถซื้อ หรือความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือราคา หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง นอกจากนี้เราอาจต้องมีการตรวจสอบและได้รับการยืนยันบางส่วนเพิ่มเติมจากผู้ใช้ ก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ เราอาจจะติดต่อคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับการสั่งซื้อของคุณ

เนื่องจากความนิยม และ/หรือ ข้อจำกัด ในการจัดหาผลิตภัณฑ์บางอย่างของเรา DMarket Asia อาจต้อง จำกัด จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้ DMarket Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่สามารถซื้อได้ตลอดเวลาแม้หลังจากที่คุณสั่งซื้อแล้วก็ตาม

3.2 สำหรับการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการส่งมอบ ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อมูลการจัดส่งของสินค้าแต่ละรายการ

3.3 สำหรับการรับประกันและการคืนสินค้าผู้ใช้ควรยอมรับข้อกำหนดในวันที่ นโยบายการคืนสินค้า.

4. เงื่อนไขการใช้งาน

4.1 การใช้ลิขสิทธิ์ (License)

อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดสำเนาของรายการสินค้า (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชิ้นจากเว็บไซต์ dmarket.asia ชั่วคราวเพื่อดูเฉพาะการเปิดดูชั่วคราว ซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขหรือคัดลอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อแสดงความคิดเห็นสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) เพื่อถอดรหัส หรือย้อนกลับวิศวกร ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ dmarket.asia ลบข้อมูลลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่นใดจากรายการ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรือ “คัดลอก” เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ  การอนุญาตนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้าคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย dmarket.asia ได้ตลอดเวลา เมื่อยกเลิกการดูเนื้อหาเหล่านี้ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาอนุญาตนี้คุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

4.2 ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์ dmarket.asia มีให้ “ตามสภาพ” Dmarket.asia ไม่ได้รับประกันใด ๆ หรือแสดงโดยนัย และปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ, นอกจากนี้ dmarket.asia ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง หรือความเชื่อถือได้ในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต หรือเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวหรือในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4.3 ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ dmarket.asia หรือ ซัพพลายเออร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายต่อการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ในการซื้อสินค้าได้ แม้ว่า dmarket.asia หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการแจ้งโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

4.4 การแก้ไขและข้อผิดพลาด

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ dmarket.asia อาจรวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์ หรือการถ่ายภาพ และ dmarket.asia ไม่รับรองว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ มีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ dmarket.asia อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.5 ลิงก์

เว็บไซต์ dmarket.asia ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองโดย dmarket.asia การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้

4.6 ข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์

เว็บไซต์ dmarket.asia อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบันแล้ว